Compliance

Vi vill göra rätt

Samtliga bolag inom koncernen Brasseriegruppen BG AB (”BG-Koncernen”) strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat, en hög affärsetik och en välfungerande regelefterlevnad. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du, och vi, har en viktig roll för att vi ska lyckas.

För att upprätthålla en välfungerande och hög regelefterlevnad har BG-Koncernen inrättat en compliancefunktion. Compliancefunktionen fungerar oberoende i förhållande till BG-Koncernen och är dedikerad till att säkerställa att BG-Koncernen upprätthåller högsta möjliga standard när det gäller regelefterlevnad, bland annat genom att utveckla och implementera koncerngemensamma riktlinjer och procedurer anpassade till relevanta regelverk.

Har du någon farhåga om något som inte är i linje med våra värderingar och etiska principer, och som allvarligt kan påverka vår organisation eller en människas hälsa ber vi dig att rapportera detta till vår compliancefunktion genom att skicka ett e-mail till följande adress: [compliance@brasseriegruppen.se]. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt.

Rulla till toppen

Ladda ner vår app och få 5% på matnotan!

Brasseriegruppens app ger dig 5% rabatt på matnotan på samtliga våra krogar i samma sekund som du laddar ner den. Dessutom får du 20% rabatt på all take away.

Vi använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Se vår integritetspolicy.